Cursusaanbod

Online
07 jun 2023
2 punten

Verdiepingscursus Wwft

Mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij
De NOVA schrijft voor dat advocaten elk jaar weer op de hoogte worden gehouden van de anti-witwaswetgeving Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) en daarvoor een cursus moeten...
Online
09 jun 2023
4 punten

Actualiteiten Beslag- en Executierecht

Mr. dr. A. (Sander) Steneker 
In deze cursus wordt vanuit schuldeisersperspectief het leerstuk van beslag en executie behandeld. Wanneer is bij moeilijke incasso’s beslag nodig en mogelijk? Als beslag is gelegd, wanneer en hoe kan...
Hybride
13 jun 2023
4 punten

Procederen in civiel hoger beroep

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen
Voorafgaande aan het instellen van hoger beroep is noodzakelijke voorkennis vereist. Tijdens de procedure dient u exact op de hoogte te zijn van de omvang van de rechtsstrijd in hoger...
Hybride
14 jun 2023
4 punten

Actualiteiten Ondernemingsrecht

Prof. Mr. C.A. (Kid) Schwarz
Alle actuele ontwikkelingen van belang voor de vennootschapsrechtelijke adviespraktijk komen in deze cursus aan de orde. Ook zullen actuele ontwikkelingen op het terrein van verenigingen en stichtingen worden meegenomen.
Hybride
14 jun 2023
3 punten

IPR bevoegdheidsrecht in burgerlijke en handelszaken

Prof. mr. C.G. (Cathalijne) van der Plas
In deze cursus zal een actueel overzicht worden gegeven van het IPR bevoegdheidsrecht in burgerlijke en handelszaken. Aan de hand van de jurisprudentie van het Hof van Justitie zal u door...
Hybride
15 jun 2023
4 punten

Ontwikkelingen Ontslagrecht

Prof. Mr. G. (Gerrard) Boot
Zeven jaar na de invoering van de Wwz is het ontslagrecht nog steeds niet uitgekristalliseerd. Wat houden de herplaatsingsinspanningen precies in? Hoe moet de hoogte van de billijke vergoeding worden...
Online
22 jun 2023
4 punten

Masterclass contracteren en bewijsrecht

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen
De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men bij stelplicht, bewijsaanbod en bewijslastverdeling echter vaak op problemen. Het is dan ook van...
Online
29 jun 2023
3 punten

Actualiteiten Relatievermogensrecht

Prof. mr. dr. F.W.J.M. (Freek) Schols
De tijd staat niet stil, ook niet op het terrein van het familievermogensrecht. Er is veel te beleven op rechtspraak.nl en ook in de bladen krijgt dit onderdeel van het...
Online
29 aug 2023
2 punten

Wwft en het UBO-register (verdieping & update)

Mr. B. (Bas) Martens, Mr. S. (Suzanne) Hendrickx
Door het volgen van deze cursus voldoet u aan uw opleidingsverplichting op het terrein van de Wwft!
Hybride
07 sep 2023
6 punten

Actualiteiten Strafrecht en Strafvordering

Mr. E.J. (Ebby) Hofstee, Mr. C. (Cees) Dekker
In deze op de praktijk afgestemde cursus voor ervaren strafrechtadvocaten komen als hoofdonderwerpen Strafrecht & Strafvordering aan de orde. Wetgeving en actuele jurisprudentie van de Hoge Raad, het EHRM en...
Online
08 sep 2023
2 punten

Actualiteiten Verjaring

Prof. mr. A.L.M. (Anne) Keirse
Het leerstuk van de bevrijdende verjaring van rechtsvorderingen is sterk in beweging. Zowel de wetgever als de rechter hebben het leerstuk van verjaring sterk gerelativeerd, in die zin dat vorderingen...
Online
11 sep 2023
4 punten

Legal English

Prof. mr. dr. I. (Ian) Sumner
Heeft u in uw dagelijkse praktijk ook steeds vaker te maken met de Engelse taal? En wilt u uw Engelse vaardigheden verbeteren op professioneel niveau? Volg dan deze praktijkcursus “Legal...
Fysiek
13 sep 2023
6 punten

Strategisch aansprakelijkheidsrecht (mede vanuit procesrechtelijk perspectief)

Prof. mr. A.L.M. (Anne) Keirse
In veel vermogensrechtzaken is de kans op winnen afhankelijk van strategische keuzes. De omvang van de stelplicht en bewijslast alsook van het bewijsrisico varieert naar gelang je kiest voor een...
Hybride
15 sep 2023
4 punten

Wwft, integriteit & actualiteiten tuchtrecht

Mr. B. (Bas) Martens, Mr. S. (Suzanne) Hendrickx
De tekst van de Wet ter voorkoning van witwassen en financieren van terrorisme ("Wwft") zal u inmiddels wel bekend zijn. Deze cursus gaat daarom niet alleen in op de werking...
Hybride
18 sep 2023
4 punten

Actualiteiten Erfrecht

Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck
In deze cursus komen de allerlaatste ontwikkelingen in het Erfrecht aan de orde. In het bijzonder de belangrijkste jurisprudentie van de afgelopen tijd wordt behandeld. Recente erfrechtuitspraken van de Hoge...
© Copyright 2023 I am Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling