Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed

– Exclusief bij I am Legal –

Online
€ 529,- € 429,-

Fysiek
€ 579,- € 479,-
Datum: Vrijdag 15 november 2024
Tijd: 09:30 - 16:45u
PO/PE Punten: 6
Locatie: Aristo Meeting Center (Amsterdam)
Docenten: Prof. mr. S.E. (Steven) Bartels, Prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck, mr. J.J. (Jaap) Dammingh

Deelname op locatie: Indien u zich voor 25 oktober 2024 inschrijft betaalt u € 479,- excl. btw voor deze cursus in plaats van € 579,- excl. btwDeelname online: Indien u zich voor 25 oktober 2024 inschrijft betaalt u € 429,- excl. btw voor deze cursus in plaats van € 529,- excl. btw

Algemene informatie

Steven Bartels, Fokke Jan Vonck en Jaap Dammingh behandelen onderwerpen waarmee in de vastgoedpraktijk werkzame notarissen en advocaten geregeld worden geconfronteerd. Op vrijdag 15 november 2024 behandelen zij de onderwerpen “Erfpacht en Opstal“, “Appartementsrechten” en “Koop“.

Erfpacht en opstal

De rechten van erfpacht en opstal worden gebruikt om een bestendige goederenrechtelijke relatie te creëren tussen de eigenaar van de grond en de gebruiker daarvan. Prof. Bartels bespreekt de belangrijkste goederenrechtelijke vragen die opkomen bij de vestiging, wijziging, overdracht en beëindiging van deze rechten. De volgende onderwerpen komen aan bod.

 • Verzelfstandiging van bestanddelen
 • Erfpacht en opstal ná splitsing in appartementsrechten
 • Grenzen aan de opzegging
 • Wijziging van erfpacht- en opstalvoorwaarden
 • Canon en faillissement

Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een veelgebruikte rechtsfiguur om meervoudig ruimtegebruik adequaat te kunnen regelen. Tegelijkertijd staat de rechtsfiguur bekend om zijn starre karakter als er op een later moment veranderingen nodig zijn. Zeker in de huidige transitie naar een duurzamere vastgoedomgeving, zijn veranderingen met regelmaat nodig. Prof. Vonck bespreekt de voor de onroerendgoedpraktijk meest interessante aspecten van het appartementsrecht en gaat in het bijzonder in op de vraag welke aandachtspunten er bestaan bij de modernisering van appartementengebouwen. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Bevoegdheden van de VvE en besluitvorming
 • Door de VvE aangegane geldleningen
 • Het afdwingen van medewerking van individuele eigenaren
 • Wijziging van de splitsing

Koop

Het gebeurt nogal eens dat de koper van mening is dat de aan hem geleverde onroerende zaak niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. Wanneer is sprake van non-conformiteit? En welke rol spelen de koopakte en de leveringsakte bij de beoordeling of sprake is van non-conformiteit? En wat is rechtens wanneer op de gekochte onroerende zaak een andere (publiekrechtelijke) bestemming blijkt te rusten dan eerder door de koper was aangenomen? Deze en andere vragen komen bij het onderdeel ‘koop’ aan de orde dat door mr. Dammingh wordt verzorgd.

In de praktijk wordt vaak gebruikt gemaakt van de ‘NVM-koopakte’, zijnde een standaardmodel voor een koopakte. Dit model is in de laatste jaren herhaaldelijk gewijzigd. De diverse bepalingen uit dit model komen eveneens aan de orde.

Ook de volgende onderwerpen worden besproken:

 • Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper
 • Onbekendheidsclausules in het koopcontract
 • Ouderdomsclausules
 • Klachtplicht koper
 • Boetebeding in koopakte
 • Het financieringsvoorbehoud

Uiteraard wordt aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen in rechtspraak, literatuur en wetgeving.

Overige informatie

Deze cursus wordt in het Aristo Meeting Center Amsterdam (Sloterdijk) verzorgd. De cursus zal ook middels een livestream te volgen zijn. U kunt bij uw inschrijving aangeven of u de cursus op locatie wilt volgen of online middels de livestream.

Deelname op locatie

Bij deelname op locatie bedraagt de cursus € 579,- excl. btw. Lunch (open buffet) is inbegrepen alsmede onbeperkt thee, koffie, frisdrank/fruitwater, koekjes en (snoep)lekkernij.

Het Aristo Meeting Center ligt direct naast NS-station Amsterdam Sloterdijk en is daarom uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Het Aristo Meeting Center beschikt ook over een eigen parkeergarage met een maximumtarief van € 12,50 bij parkeren tot 10 uur.

Deelname online

Online deelname (6 PO/PE) bedraagt € 529,- excl. btw.

Programma

Datum: 15 november 2024
Tijd: 09:30 tot 16:45 uur

Docenten

Prof. mr. S.E. (Steven) Bartels

Prof. mr. S.E. (Steven) Bartels

Steven Bartels is hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland en bewerker van de Asserdelen over Goederenrecht en Zakenrecht (lid Asser Adviesraad).

Prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Fokke Jan Vonck is hoogleraar notarieel goederenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en of counsel in de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff. Hij is hoofdredacteur van de Groene Serie Zakelijke rechten, waarin hij ook de onderdelen ‘Eigendom van onroerende zaken’, ‘Erfpacht’ en ‘Opstal’ bewerkt. Verder is hij hoofddocent van de Grotius specialisatie-opleiding Onroerend goed en bestuurslid van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Vereniging voor Bouwrecht. In 2013 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op De flexibiliteit van het recht van erfpacht.

mr. J.J. (Jaap) Dammingh

mr. J.J. (Jaap) Dammingh

Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen.

Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht woonruimte en contractenrecht voor advocaten en notarissen.

Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij o.m. raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Hij fungeert (ook) als arbiter in procedures via het Nederlands Arbitrage Instituut. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

Ervaringen

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.Review plaatsen

Inschrijven

U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. Heeft u geen account, maak dan een ACCOUNT aan. Heeft u wel een I am Legal-account, dan kunt u hieronder inloggen.

Door het aanmaken van een account kunt u zich sneller inschrijven voor cursussen, uw persoonlijke gegevens wijzigen, en heeft u toegang tot een persoonlijke leeromgeving met alle cursusinformatie.

6

Gerelateerde cursussen

Online
25 nov 2024
4 punten

Actualiteiten en Verdieping Beslag- en Executierecht

Mr. dr. A. (Sander) Steneker 
Verspreid over twee cursussen van 2 lesuren wordt op maandag 25 november 2024 en op maandag 9 december 2024 vanuit schuldeisersperspectief het leerstuk van beslag en executie behandeld. Wanneer is...
Online
18 okt 2024
2 punten

Actualiteiten koop onroerende zaken

mr. J.J. (Jaap) Dammingh
Tijdens dit webinar wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de koop van onroerende zaken. Aan de hand van recente rechtspraak passeren o.m. de volgende onderwerpen...
Online
12 sep 2024
2 punten

Actualiteiten Verjaring

Prof. mr. A.L.M. (Anne) Keirse
Het leerstuk van de bevrijdende verjaring van rechtsvorderingen is sterk in beweging. Zowel de wetgever als de rechter hebben het leerstuk van verjaring sterk gerelativeerd, in die zin dat vorderingen...
Hybride
02 dec 2024
4 punten

Verdiepingscursus Erfpacht en Opstal

Prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck
De rechten van erfpacht en opstal worden voor uiteenlopende doelen gebruikt. Gemeenten vestigen erfpachtrechten om grip te houden op het gebruik van de grond; pensioenfondsen en woningbouwverenigingen gebruiken erfpacht als...
© Copyright 2024 I am Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling