Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Koop en appartementsrechten)

Online
€ 529,- € 429,-

Fysiek
€ 585,- € 485,-
Datum: Donderdag 12 oktober 2023
Tijd: 09:30 - 16:45u
PO/PE Punten: 6
Locatie: Aristo Meeting Center (Amsterdam)
Docenten: Prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck, mr. J.J. (Jaap) Dammingh

Deelname op locatie: Indien u zich voor 4 oktober 2023 inschrijft betaalt u € 485,- excl. btw voor deze cursus in plaats van € 585,- excl. btwDeelname online: Indien u zich voor 4 oktober 2023 inschrijft betaalt u € 429,- excl. btw voor deze cursus in plaats van € 529,- excl. btw

Algemene informatie

Jaap Dammingh en Fokke Jan Vonck behandelen onderwerpen waarmee in de vastgoedpraktijk werkzame notarissen en advocaten geregeld worden geconfronteerd. Op donderdag 12 oktober 2023 behandelen zij de onderwerpen “Koop” & “Appartementsrechten” en op dinsdag 21 november 2023 verzorgt Fokke Jan Vonck een (separate) bijeenkomst over “Erfpacht en Opstal” (meer informatie). Voor beide dagen kunt u zich afzonderlijk aanmelden.

Koop

Het gebeurt nogal eens dat de koper van mening is dat de aan hem geleverde onroerende zaak niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. Wanneer is sprake van non-conformiteit? En welke rol spelen de koopakte en de leveringsakte bij de beoordeling of sprake is van non-conformiteit? En wat is rechtens wanneer op de gekochte onroerende zaak een andere (publiekrechtelijke) bestemming blijkt te rusten dan eerder door de koper was aangenomen? Deze en andere vragen komen bij het onderdeel ‘koop’ aan de orde dat door mr. Dammingh wordt verzorgd.

In de praktijk wordt vaak gebruikt gemaakt van de ‘NVM-koopakte’, zijnde een standaardmodel voor een koopakte. Dit model is in de laatste jaren herhaaldelijk gewijzigd. De diverse bepalingen uit dit model komen eveneens aan de orde.

Ook de volgende onderwerpen worden besproken:

 • Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper
 • Onbekendheidsclausules in het koopcontract
 • Ouderdomsclausules
 • Klachtplicht koper
 • Boetebeding in koopakte
 • Het financieringsvoorbehoud

Uiteraard wordt aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen in rechtspraak, literatuur en wetgeving.

Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een veelgebruikte rechtsfiguur om meervoudig ruimtegebruik adequaat te kunnen regelen. Tegelijkertijd staat de rechtsfiguur bekend om zijn starre karakter als er op een later moment veranderingen nodig zijn. Zeker in de huidige transitie naar een duurzamere vastgoedomgeving, zijn veranderingen met regelmaat nodig. Prof. Vonck bespreekt de voor de onroerendgoedpraktijk meest interessante aspecten van het appartementsrecht en gaat in het bijzonder in op de vraag welke aandachtspunten er bestaan bij de modernisering van appartementengebouwen. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Erfpacht- en opstalrechten voor duurzame installaties ná een splitsing in appartementsrechten
 • Bevoegdheden van de VvE en besluitvorming
 • Door de VvE aangegane geldleningen
 • Het afdwingen van medewerking van individuele eigenaren
 • Wijziging van de splitsing

Overige informatie

Deze cursus wordt in het Aristo Meeting Center Amsterdam (Sloterdijk) verzorgd. De cursus zal ook middels een livestream te volgen zijn. U kunt bij uw inschrijving aangeven of u de cursus op locatie wilt volgen of online middels de livestream.

Deelname op locatie

Bij deelname op locatie bedraagt de cursus € 585,- excl. btw. Lunch (open buffet) is inbegrepen alsmede onbeperkt thee, koffie, frisdrank/fruitwater, koekjes en snoeplekkernij.

Deelname online

Online deelname bedraagt € 529,- excl. btw.

Programma

Datum: 12 oktober 2023
Tijd: 09:30 tot 16:45 uur

Docenten

Prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Fokke Jan Vonck is hoogleraar notarieel goederenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en of counsel in de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff. Hij is hoofdredacteur van de Groene Serie Zakelijke rechten, waarin hij ook de onderdelen ‘Eigendom van onroerende zaken’, ‘Erfpacht’ en ‘Opstal’ bewerkt. Verder is hij hoofddocent van de Grotius specialisatie-opleiding Onroerend goed en bestuurslid van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Vereniging voor Bouwrecht. In 2013 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op De flexibiliteit van het recht van erfpacht.

mr. J.J. (Jaap) Dammingh

mr. J.J. (Jaap) Dammingh

Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen.

Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht woonruimte en contractenrecht voor advocaten en notarissen.

Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij o.m. raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Hij fungeert (ook) als arbiter in procedures via het Nederlands Arbitrage Instituut. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

Ervaringen

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.Review plaatsen

Inschrijven

U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. Heeft u geen account, maak dan een ACCOUNT aan. Heeft u wel een I am Legal-account, dan kunt u hieronder inloggen.

Door het aanmaken van een account kunt u zich sneller inschrijven voor cursussen, uw persoonlijke gegevens wijzigen, en heeft u toegang tot een persoonlijke leeromgeving met alle cursusinformatie.

6

Gerelateerde cursussen

Hybride
06 dec 2023
6 punten

Verdieping Causaliteit

Prof. mr. A.L.M. (Anne) Keirse
De voor aansprakelijkheid vereiste causaliteit stelt ook de meest ervaren rechtsbeoefenaars weleens voor buitengewoon lastige vragen. Hoe gaat u om met onzeker causaal verband, mede aansprakelijkheid, regres, eigen schuld, verschillen...
Hybride
12 mei 2023
4 punten

Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Prof. mr. P.H.L.M. (Pieter) Kuypers, Mr. M. (Marilou) van der Feltz
Nu de Aanbestedingswet niet op korte termijn zal wijzigen, is het belang van de rechtspraak voor het aanbestedingsrecht toegenomen. Dat geldt zowel voor de rechtspraak van het Europees Hof van...
Online
17 apr 2023
4 punten

Schadeberekening 2023

Mr. dr. L. (Luuk) Reurich
Schadeberekening is hét item van de afgelopen jaren. Alleen reeds het recente arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over smartengeld wegens de schending van een persoonlijkheidsrecht...
Hybride
01 nov 2023
6 punten

Schade voorkomen is beter dan schade vergoeden

Prof. mr. A.L.M. (Anne) Keirse
Schade voorkomen of beperken is beter dan schade vergoeden. Dat geldt voor alle partijen. Deze cursus biedt inzicht in de spelregels en actualiteiten van contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Een...
© Copyright 2023 I am Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling