Notarieel Tuchtrecht en Gedragsrecht

Online
€ 355,- € 305,-

Fysiek
€ 385,- € 335,-
Datum: Maandag 3 juni 2024
Tijd: 13:00 - 17:30u
PO/PE Punten: 4
Locatie: Aristo Meeting Center Amsterdam
Docent: Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

Deelname op locatie: Indien u zich voor 20 mei 2024 inschrijft betaalt u € 335,- excl. btw voor deze cursus in plaats van € 385,- excl. btwDeelname online: Indien u zich voor 20 mei 2024 inschrijft betaalt u € 305,- excl. btw voor deze cursus in plaats van € 355,- excl. btw

Algemene informatie

Notarieel Tucht- en Gedragsrecht (inclusief ethiek en integriteit in de visie van de notariële tuchtrechter).

Kandidaat-notarissen, toegevoegd-notarissen en notarissen worden in toenemende mate geconfronteerd met tuchtklachten. Tal van klachten worden ongegrond verklaard, maar als de klacht gegrond wordt verklaard, wordt naast de tuchtrechtelijke maatregel in de regel ook nog een kostenveroordeling opgelegd. Een notarieel foutje kan daardoor een heel duur foutje worden. Er is terecht ook veel meer aandacht voor ethiek en integriteit.

Niet zelden had een klacht en daarmee een kostenveroordeling kunnen worden voorkomen indien de notaris adequaat volgens de regels en maatstaven van de wetgever en de tuchtrechter had gehandeld. Als er desondanks toch een klacht wordt ingediend, staat de beklaagde (kandidaat) notaris die aantoonbaar volgens de regels heeft gehandeld in een aanzienlijke betere positie. Belangrijk is ook het tuchtprocesrecht.

Wanneer doe ik het nou goed en wat mag van mij als (kandidaat) notaris wel of niet worden verwacht? Hoe kan ik voldoen aan wat de beroepsethiek van mij verlangt, aan alle verplichtingen die aan de notaris worden gesteld en daarnaast aan de kernwaarden van het notariaat (in willekeurige volgorde): onpartijdigheid, integriteit, kwaliteit, onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en rechtszekerheid.

De rechtspraak van de Notariskamer van het Amsterdamse Hof vormt daarbij een kostbare leidraad en kennis van die tuchtrechtspraak op alle onderdelen van de notariële dienstverlening is een must. In deze praktijk cursus wordt daar uitvoerig op ingegaan.

Aan de hand van recente uitspraken van de Notariskamer wordt ingegaan op:

 • Beroepsethiek en integriteit als de rode draad van de notariële zorgplicht
 • Ontvankelijkheid klager (wie is belanghebbende, wie kan klagen?)
 • Klachttermijn van art. 99 lid 21 Wna
 • Geheimhoudingsplicht (reikwijdte)
 • Informatieplicht, zorgplicht en onderzoeksplicht notaris
 • Wilscontrole (huwelijkse voorwaarden en (levens)testament)
 • Het beleggingsverbod (art. 17 lid 3 Wna), ontwikkelingen
 • Strenge normen voor beoordeling wilsbekwaamheid testateur van zowel de notariële tuchtrechter als de civiele rechter
 • Geschorst, wat mag ik nog of juist niet
 • Tuchtmaatregel verweer
 • Staat het rechtsmiddelenverbod altijd cassatieberoep tegen beslissing Notariskamer in de weg
 • Tips en opstekers

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck zal tijdens deze praktische, interactieve cursus ingaan op de op verschillende terreinen van de notariële dienstverlening ontwikkelde recente tuchtrechtspraak van de Notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam, zodat u daarmee uw voordeel kunt doen in de dagelijkse praktijk. Tot 1 februari 2020 was Prof. Stollenwerck raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (notariskamer).

KNB-leden moeten in het tijdvak 2024-2025 in totaal 6 PE punten halen op het terrein van ethiek en fraudepreventie. Om aan deze verplichting te voldoen kunt u bij I am Legal de cursus ‘Notarieel Tucht- en Gedragsrecht’ volgen alsmede diverse cursussen op het gebied van de WWFT.  

Overige informatie

Deze cursus wordt in het Aristo Meeting Center Amsterdam (Sloterdijk) verzorgd. De cursus zal ook middels een livestream te volgen zijn. U kunt bij uw inschrijving aangeven of u de cursus op locatie wilt volgen of online middels de livestream.

Deelname op locatie

Bij deelname op locatie bedraagt de cursus € 385,- excl. btw. Onbeperkt thee, koffie, frisdrank/fruitwater, koekjes en snoeplekkernij is inbegrepen.

Deelname online

Online deelname bedraagt € 355,- excl. btw.

Programma

Datum: 3 juni 2024
Tijd: 13:00 tot 17:30 uur

Docenten

Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

Fons Stollenwerck is sinds zijn afstuderen en promoveren werkzaam geweest als rechter bij de rechtbank Arnhem en als notaris bij verschillende kantoren. Na zijn vertrek bij de rechtbank Arnhem werd hij raadsheer- plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is hij tevens als raadsheer verbonden aan het Gerechtshof Amsterdam (Notariskamer). Hij is sinds juni 2008 voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap en van het Pitlo Fonds. Hij is verder (hoofd)redacteur van enkele tijdschriften, lid Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van EPN en hoofddocent van de EPN/Grotius opleiding Estate Planning. Verder is hij counsel bij SmeetsGijbels Advocaten en emeritus hoogleraar bij de VU Amsterdam.

Fons Stollenwerck is gespecialiseerd in het relatievermogensrecht, erfrecht en notarieel tuchtrecht.

Ervaringen

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.Review plaatsen

Inschrijven

U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. Heeft u geen account, maak dan een ACCOUNT aan. Heeft u wel een I am Legal-account, dan kunt u hieronder inloggen.

Door het aanmaken van een account kunt u zich sneller inschrijven voor cursussen, uw persoonlijke gegevens wijzigen, en heeft u toegang tot een persoonlijke leeromgeving met alle cursusinformatie.

Gerelateerde cursussen

Hybride
23 apr 2024
- punten

Roladministratie voor juridisch secretaresses en ondersteuners

Liesbeth Strang
De laatste aanpassing van het procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven dateert van 1 januari 2024. Weet u hoe u de reglementen moet toepassen ? wat zijn de termijnen...
Online
22 mei 2024
2 punten

Basiscursus Wwft

Mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij
De NOVA schrijft voor dat advocaten elk jaar weer op de hoogte worden gehouden van de anti-witwaswetgeving Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) en daarvoor een cursus moeten...
Online
07 okt 2024
2 punten

Basiscursus Wwft

Mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij
De NOVA schrijft voor dat advocaten elk jaar weer op de hoogte worden gehouden van de anti-witwaswetgeving Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) en daarvoor een cursus moeten...
Hybride
26 nov 2024
- punten

Roladministratie voor juridisch secretaresses en ondersteuners

Liesbeth Strang
De laatste aanpassing van het procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven dateert van 1 januari 2024. Weet u hoe u de reglementen moet toepassen ? wat zijn de termijnen...
© Copyright 2024 I am Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling